D.L. Barton-IC3, Orville Springer-BT3,

S. D. Kuehner-YN3, Orville Amos-GM3